Lite om mig 

Jag är diplomerad samtalsterapeut med basutbildning i psykoterapi (Steg 1) inriktning KBT samt Certifierad familje- och föräldracoach baserade på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls litteratur. 

Min fördjupning är även inom MI Motiverande Samtal, Mentalisering, Tejping/Trauma, Interpersonell neurobiologi. Hypnos. Lågaffektivtbemötande och Första hjälp vid Psykisk ohälsa men även kring trauma, autism, ätstörning. 

Jag har sedan 20 år arbetat och varit nära barn och ungdomar inom flera inriktningar inom skolans värld men även inom BUP Akuten. Min närvaro har alltid fokuserat kring relationen med barn och familj, då jag förstått att det hänger ihop. Att möta barn och föräldrar där dom är har fört både mig och dem närmare lusten att vilja lära och utvecklas lite mer om sig själva. 

Min passion är i det relationella, hjärnvänliga och i det anknytningsbaserade. Hur kan vi få kontakt med oss själva, hur våga känna in och stå ut och ta ett steg i taget mot det mål som jaget längtat efter.   

Lite mer, 

Min bakgrund är i olika kulturer då jag är uppväxt i Nacka, sommarbarn i Finland och helgbarn i Tensta hos min turkiska far och 6 st halvsyskon. Detta har givit mig en stor lyhördhet och kunskap om lydnadskultur och förståelsen för hur viktigt det är att vi aldrig hamnar där igen, men då behöver vi vuxna lära känna våra egna gränser. Vad är skam, hur yttrar det sig hos mig. Vad är att vara medmänsklig. Ju mer personligt vi kan uttrycka det vi behöver lära, förstå, känna in, släppa helt, släppa in, desto lättare blir det för våra barn att förstå vad det förväntas, och de lär in nya tankar, beteenden genom oss vuxna. 

Min önskan är att kunna förklara komplicerade mänskliga fenomen på ett begripligt och lättfattligt sätt så att det får sjunka in i dig, då du känner dig själv och på sikt kan du göra mer av det som ger kraft och gagnar relationer och situationer. 

Några bilder från förr då jag fick äran att hänga med de yngre påväg till skolan och efter skolan. Våra barn vägleder oss.  

Meryem Roswall