Föräldracoaching på Söder

Jag tänker att föräldraskap till största delen handlar om självkännedom, medvetenhet, kontakt och lekfullhet 
Med små steg tillsammans kommer du att bli mer medveten kring det som gagnar dig, ditt barn och familj


 


Vanligaste är en serie av 3-6 coachande samtal och hemuppgifter emellan.


- Stärka föräldraskapet, din självkänsla, dina gränser

- Tolka språket, tonen, längtan, behovet, hinder

- Skapa ny kontakt - Behålla kontakten 

- Hitta nya vägar hur lära in nytt, strategier

- Lotsa dig i att bli mer medveten

- Att Göra en synvända, se det ur en ett annat perspektiv

- Lekens betydelse och helande för hela hjärnan

- Känsloskola vad är ilska, skam, skuld, undertryckta känslor

Att växa ihop eller växa isär. Eller tillsammans 

Vi alla, barn, tonåringar, unga vuxna och vi föräldrar behöver stöd och lotsning i att förstå oss själva, vad behöver just jag, på lång sikt, på kort sikt, vad brukade jag tycka om, göra, säga, vara, känna, längta, det lockar vi fram steg för steg.

Barn är kompetenta 

Meryem Roswall

Vi samtalar på Krukmakargatan 34A

Vi sitter nära Zinkensdamms tunnelbana station och Stockholm Södra. 

Inför ditt samtal får du en kod att komma in i entrén. Vi sitter på gatuplan en halv trappa upp med en fin utsikt till en stor innergård. 

Jag använder mig av whiteboard för att lättsamt stärka det vi talar om och vi kommunicerar via mail mellan samtalen för att stärka och peppa hemuppgifter. 

Första samtalet kan bli upp till 90 minuter och därefter 60 minuter. 

Varmt välkommen 

Meryem