En bokcirkel där vi är minst 3 st som diskuterar boken under 3 tillfällen. Jag informerar hur långt vi läser inför första tillfället. Ni antecknar i boken vad ni vill diskutera eller inte förstår så hjälps vi åt att lyssna in varandra och växer av varandras tankar och kunskaper. Vi ses under 2 timmar.

För att förstå våra barn måste vi också förstå hur de upplever världen och det är inte alltid på samma sätt som vuxna upplever den. Våra sinnesintryck ligger tillsammans med motivation, intresse och hjärnans utveckling till grund för vår perception, vår tolkning av omvärlden. Hur våra barn mår, hur de beteer sig och hur vi bör behandla dem är alltså till viss del påverkat av hur väl deras sinnen fungerar.

LEKEN 


Barn har en medfödd förmåga och motivation att leka. Medan vi leker utvecklas flera förmågor hos oss som individer, koncentration, minne och social kompetens är några exempel. I leken skapar och befäster barnet sin identitet.
Barn och unga | Form/Design Center (formdesigncenter.com)

Klicka här och se var du kan finna leken nära dig!Astrid Lindgren