Vad har oxytocin med massage att göra?

Oxytocin är substansen som kan minska rädsla, aggressivitet, stress, ångest, depression och smärta, är avslappnande och stärker dina relationer - det du behöver göra är att massera eller ge mjuka strykningar och kramas. 

Oxytocin dämpar oro, sänker blodtryck och minskar mängden stresshormoner hos oss alla, män, kvinnor och barn - och djur. Dessutom får den sår och skador att läka snabbare. 

Massage har funnits sedan mitten 1800-talet i Sverige då vi utbildade sjukgymnasterna men avslutades mitten av 1900-talet. Argumentet var främst att det inte fanns tillräckligt med forskning som visade på massagens värde. Men till slut 50 år senare kom professor Kerstin Uvnäs Moberg vid Karolinska Institutet att presentera sin forskning som ” lugn-och -ro-hormonet” oxytocin, fick massörerna äntligen sina erfarenheter bekräftade.

Huden är vår kontaktyta mot omvärlden. Det taktila sinnet, känseln, är det sinne som utvecklas först under fostertiden, redan i slutet av andra graviditetsmånaden. Även efter förlossningen fortsätter känseln att vara avgörande för vår uppfattning av omvärlden. Beröring är ett kraftfullt och livsviktigt instrument i det mänskliga samspelet.  Beröring på recept. 

Natur och Kultur: Kerstin Uvnäs Moberg, Lugn och beröring - Oxytocinets läkande verkan i kroppen 

Oxytocin i förskola - skola och hemma

Oxytocinets centrala uppgift är att hjälpa oss att skapa och stärka sociala band, att öka tillit och öppenhet mellan föräldrar och barn, i parförhållanden, och även mellan vänner. På köpet får vi en mängd positiva mentala och fysiska bonuseffekter, som beror på att oxytocin motverkar stresshormoner och ställer om nervsystemet till antistressläge. 

Aktivering av lugn- och rosystemet ger en positiv påverkan: Effektivare näringsupplagring, snabbare sårläkning, viktuppgång, celldelning, (tillväxt), dämpad ångest, större social interaktion, höjd smärttröskel samt starkt immunförsvar.

Be om lov först och får du ett ja har ett stort steg tagits och glöm inte att bli medveten och var i nuet. 

Nyckelordet är tillit, så snart vi har nära kontakt med någon vi har förtroende för och som vill oss väl går systemet igång. Oxytocin bildas och har sin största effekt i hjärnan, och det påverkar i sin tur dopamin och serotonin, våra inbyggda belöningssystem.

Barn vill lära och prova


Babymassage 


Massage spindel