Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske famijeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer. 

Jesper Juul (1948 -2019) – familjeterapeut och författare samt grundare av Family.lab se bild nedan

Länk till FamilyLab hemsida:  Start - FamilyLab Sverige