Vad är lågaffektivt tänkande?
 Bli lite mer medveten och du har kommit en bra bit på väg att bli just lågaffektiv i ditt bemötande
 
Affekt är samma som att vara i en känslostämning eller i starka känslor. När vi ser en människa eller vårat barn som känner något starkt kommer det påverka oss i samma riktning. Kan även kallas affektsmitta. Att vara lågaffektiv är att du tar ansvar för din egna reaktion så att den som är i affekt inte blir affektsmittad. Din önskade reaktion bör bli lugn eller icke konflikt så att situationen ej eskalerar utan stannar av. 

Inte lätt, men om du blir mer medveten, har du kommit en bra bit på väg att bli just lågaffektiv i ditt bemötande.

Relationsfärdigheter i vardagen behöver vi alla lyfta då vi har vardagskänslor som ibland sväller över och på så sätt kan vi öka vår medvetenhet om våra egna känslomönster.  

Att få en vardag att genomsyras av lågaffektivt bemötande kräver en hög grad av medkänsla, följsamhet och pedagogiskt stöd.

Lågaffektivt Bemötande i vardagen innebär att vi hanterar situationer som uppstår, vi utvärderar vad som hände och försöker att förstå varför det hände och hur vi på bästa sätt förändrar det som inte fungerar. Om vi behöver förändra behöver vi veta vad vi kan förändra och hur vi förändrar. Och framförallt när vi kan förändra. 

Affekt är en kroppsligt förankrad upplevelse av en känsla

https://hejlskov.se/lagaffektivt-bemotande/


 • Från föräldraskapsperspektivet - vad ökar chanserna för att mitt barn ska få ett gott liv?
 • Vilka risker finns det om vi som föräldrar inte räcker till?
 • Vad kan jag göra? Är det möjligt att förändra?

TRYGGHETSCIRKELN


VI går igenom och konkretiserar och tar liknelser utifrån hur er cirkel ser ut idag och önskan om hur den skulle kunna vara. Att få i lugn och ro träna upp hur bli mer lyhörd och närvarande förälder. 

Trygghetscirkeln en varm och fin film om hur du som förälder kan trygga ditt barn i livets alla skeden på engelska.

Circle of Security Animation - YouTubeFöräldraskap

Hur kan du i ditt föräldraskap bli lågaffektiv som gagnar ditt barn, dig och hela familjen. Det lyfter vi i vårat samtal. 
Vilka verktyg hoppas du på få ta med dig i ditt föräldraskap 🛠🔨

Jag tänker att föräldraskap till största delen handlar om självkännedom, medvetenhet, förhållningssätt och beteenden.

Verktygen finns redan inom dig

Det handlar alltså inte om att skaffa dig nya verktyg utan om att utveckla ditt sätt att använda dom du redan har.

Så tänker jag. Hur tänker du?

  Negativ känsla kan vara

 • Ilska,  skräck, rädsla, ledsenhet, skam, sorg, depressivitet, skuld, hat, avsmak,(äckel)
 • (LAB- att gå emot vår egna biologi)
 • Känslor är signaler om hur vi bör bete oss och såklart viktiga.
 • Förmågan att lugna sig själv och trösta sig själv blir svårare om vi inte kan reglera våra känslor.
 • Förmågan att reglera kommer ej av sig själv utan utvecklas i samspel med andra och nära personer.
 • Hjärnan är färdigutvecklad först vid 25 år ålder
 • Att leka är livsviktigt då hela vår personlighet utvecklas i leken

 • Positiv känsla kan vara

 • Beundran, känna att man är saknad, glädje, entusiasm, tillgivenhet, nyfiken,

 • Neutral känsla är förvåning 

 • Betyder inte att vi inte ska sätta gränser eller ska säga till men det handlar om HUR vi gör det och VEM vi har att göra med.