Jag erbjuder enskilda föräldra- par- och familjesamtal

Det kom tydligt till mig att vi föräldrar vill göra allt för våra barn men vi vet inte alltid hur.

Vad jag kan ge dig och din familj är grundat på litteratur från: Jesper Juul, Bo Hejlskov Elvén, Ross Green.

  • Skapa meningsfulla konflikter 
  • Skapa förutsägbarhet - inte lydnad 
  • Hur hantera mig själv, min föräldraroll, självkänsla, mina gränser
  • Våga se problemen och ta svåra beslut (skola, hälsa, mat, framtid)
  • Hur nå fram fast det finns starka känslor i familjen
  • Skapa positiv förändring och realistiska förväntningar
  • Konkretisera verktyg och strategier för att du ska nå dina mål eller få en mer hanterbar vardag

Med ett lågaffektivt tänkande ökar vår förmåga att förebygga och hantera problemsituationer och därigenom skapa trygga relationer som gynnar läkning och återhämtning. Att bli lågaffektiv är att tar ansvar för sin egna reaktion, bli medveten om sina egna gränser.

Barn gör så gott de kan, när barn inte kan, behöver vi förstå varför så vi kan hjälpa dem. 

Men först måste vi förstå oss själva, vi de vuxna som lotsar våra barn och unga. 

Tid tillsammans  -  Vad gör vi för lite eller för mycket av?

Familjeråd Vad är det? Hur vet vi vad vi alla kan, vill lära, längtar efter eller är oroliga över?

Om våra barn får sysslor de kan klara, som är rimliga, så kommer de också vara mer motiverade att göra dem. Lägga X antal minuter på att diska, packa en picknick, det blir garanterat mindre tjat om sysslorna om det finns lust i botten. Hur skapar vi lust?